AFA > PRODUKCIJA > DIM
"DIM"
Trajanje: .................... 3 minute
Tehnika: ................ 2D klasična
Scenarist: ........... Darko Bućan
Autor: ............... Neven Petričić
Scenografija: .......Pavao Štalter
Jedna zapaljena cigareta, unatoč zabrani, pokreće čitav niz događaja.